Kjønn som biologisk variabel: NIH Workshop

Kjønn som biologisk variabel: NIH Workshop

NIH holdt nylig et seminar om emnet "Sex as a Biological Variable". Kvinner utgjør halvparten av verdens befolkning, men det store flertallet av medisinske studier har blitt utført hos hanner. Det er feilaktig antatt at resultatene og anbefalingene fra disse kvinnelige studier bare gjelder for kvinner.

For å forandre denne situasjonen har NIHs kontor for forskning om kvinners helse i løpet av de siste 2-tiårene ledet innsatsen for å forandre denne situasjonen, og denne verkstedet har vært en utmerket demonstrasjon av fremdriften som er gjort. Kjønnsrelaterte forskjeller blir nå avslørt i hvert organsystem, inkludert hjernen, fra kliniske studier helt til individuelle celler. Det er bemerkelsesverdig at selv om menns og kvinners biologi er så forskjellig på alle nivåer, er begge kjønnene i stand til å utføre på samme nivå i samfunnet.

Oppnår menn og kvinner denne bemerkelsesverdige gjennomføringen ved å benytte ulike biologiske mekanismer?